Cardiff Rugby

We are delighted to have been chosen by Cardiff Rugby to be their Charity of the Year Partner 2021/22.

Right now, an estimated 500,000 people in the UK are living with Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis, lifelong diseases that many people have never heard of. Recent research has shown that 24,000 people in Wales have Crohn’s or Colitis (around 1 in 117 people - approaching 1% of the population).

Because of the stigma and misunderstanding surrounding these diseases, thousands of people are suffering in silence. But they're not alone. We're here for them. The partnership with Cardiff Rugby will enable us to raise awareness of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis among the rugby community and across Wales.

Thank you for your support, your donation will ensure we can continue to develop services and support for everyone affected by these conditions.

From reassurance right now, to hope for the future, we’re here for everyone living with Crohn’s and Colitis. Together we can make a real difference to these people’s lives. Thank you again for your support.


Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael ein dewis gan Rygbi Caerdydd i fod yn Bartner Elusen y Flwyddyn 2021/22.

Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod 500,000 o bobl yn y DU yn byw gyda Chlefyd Crohn’s a Llid Briwiol y Colon, afiechydon gydol oes nad yw llawer o bobl erioed wedi clywed amdanynt. Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod gan 24,000 o bobl yng Nghymru Crohn’s neu Lid Briwiol y Colon (tua 1 o bob 117 o bobl - yn agosáu at 1% o’r boblogaeth).

Oherwydd y stigma a'r camddealltwriaeth sy'n gysylltiedig â'r afiechydon hyn, mae miloedd o bobl yn dioddef mewn distawrwydd. Ond dydyn nhw ddim ar eu pennau eu hunain. Rydyn ni yma ar eu cyfer.

Bydd y bartneriaeth â Rygbi Caerdydd yn ein galluogi i godi ymwybyddiaeth o Glefyd Crohn’s a Llid Briwiol y Colon ymhlith y gymuned rygbi ac ar draws Cymru.

Diolch am eich cefnogaeth, bydd eich rhodd yn sicrhau y gallwn barhau i ddatblygu gwasanaethau a chefnogaeth i bawb y mae'r amodau hyn yn effeithio arnynt.

O sicrwydd ar hyn o bryd, i obaith ar gyfer y dyfodol, rydyn ni yma i bawb sy'n byw gyda Crohn’s a Llid Briwiol y Colon. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r bobl hyn. Diolch eto am eich cefnogaeth.
Cardiff Rugby

We are delighted to have been chosen by Cardiff Rugby to be their Charity of the Year Partner 2021/22.

Right now, an estimated 500,000 people in the UK are living with Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis, lifelong diseases that many people have never heard of. Recent research has shown that 24,000 people in Wales have Crohn’s or Colitis (around 1 in 117 people - approaching 1% of the population).

Because of the stigma and misunderstanding surrounding these diseases, thousands of people are suffering in silence. But they're not alone. We're here for them. The partnership with Cardiff Rugby will enable us to raise awareness of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis among the rugby community and across Wales.

Thank you for your support, your donation will ensure we can continue to develop services and support for everyone affected by these conditions.

From reassurance right now, to hope for the future, we’re here for everyone living with Crohn’s and Colitis. Together we can make a real difference to these people’s lives. Thank you again for your support.


Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael ein dewis gan Rygbi Caerdydd i fod yn Bartner Elusen y Flwyddyn 2021/22.

Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod 500,000 o bobl yn y DU yn byw gyda Chlefyd Crohn’s a Llid Briwiol y Colon, afiechydon gydol oes nad yw llawer o bobl erioed wedi clywed amdanynt. Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod gan 24,000 o bobl yng Nghymru Crohn’s neu Lid Briwiol y Colon (tua 1 o bob 117 o bobl - yn agosáu at 1% o’r boblogaeth).

Oherwydd y stigma a'r camddealltwriaeth sy'n gysylltiedig â'r afiechydon hyn, mae miloedd o bobl yn dioddef mewn distawrwydd. Ond dydyn nhw ddim ar eu pennau eu hunain. Rydyn ni yma ar eu cyfer.

Bydd y bartneriaeth â Rygbi Caerdydd yn ein galluogi i godi ymwybyddiaeth o Glefyd Crohn’s a Llid Briwiol y Colon ymhlith y gymuned rygbi ac ar draws Cymru.

Diolch am eich cefnogaeth, bydd eich rhodd yn sicrhau y gallwn barhau i ddatblygu gwasanaethau a chefnogaeth i bawb y mae'r amodau hyn yn effeithio arnynt.

O sicrwydd ar hyn o bryd, i obaith ar gyfer y dyfodol, rydyn ni yma i bawb sy'n byw gyda Crohn’s a Llid Briwiol y Colon. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r bobl hyn. Diolch eto am eich cefnogaeth.
Type of donation
Choose an amount to donate
Payment method